Portugalsko – náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Portugalsko je zemí, kde žije bezmála 90 % obyvatel římskokatolického vyznání. Svůj domov zde nalezli také komunity protestantů, muslimů a židů. Pouze 4 % obyvatel je zcela bez vyznání. V Portugalsku je zajímavostí, že postava Panny Marie je považována za důležitější symbol katolické církve než Ježíš Kristus. Sever země je více nábožensky zaměřený a existuje zde výrazná propojenost římskokatolické církve s okultismem (čarodějnictví, kouzelnictví a magie). Nejvýznamnějším katolickým poutním místem je Fátima, kterou ročně navštíví cca 4 mil. věřících. S tímto místem je spojena legenda: v roce 1917 se 3 dětem, pasoucím dobytek na tomto místě zjevila Panna Marie. […]

Přečíst článek

,.