Slovinsko – náboženství, tradice a nakupování

Náboženství V životě Slovinců hraje náboženství významnou roli. Necelých 60 % obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi, další zastoupení v zemi má náboženství evangelíků, muslimů, pravoslavných křesťanů. 10 % obyvatel se považuje za ateisty. V období poutí římskokatoličtí věřící navštěvují zasvěcená místa, božstvu přinášejí světské dary (převážně peníze), zapalují svíčky a prosí je o pomoc. > Mrkněte na nejlevnější hotely od 20€ / noc <> a tady jsou nejlevnější zájezdy < Tradice Zvyky a tradice Slovinců z velké části ovlivnilo tisícileté šíření křesťanství na tomto území, ale dodnes se dochovala i spousta pohanských zvyků. Nejznámějším a nejrozšířenějším pohanským zvykem je […]

Přečíst článek

Rumunsko – náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Náboženství v Rumunsku stojí na pevných základech Pravoslavné církve, která má v zemi bohatou tradici, uctívanou aktivními věřícími dodnes. 87 % obyvatelstva se hlásí k Pravoslavné církvi, 5 % je katolíků a převážně menšiny v zemi následují církev protestantů, židů nebo muslimů. Pravoslavná církev Rumunska je statisticky druhou největší církví na světě a čítá neuvěřitelných 20 000 000 pravoslavných Rumunů z celého světa. V Americe i v západní Evropě lze nalézt rumunské pravoslavné obce. > Mrkněte na nejlevnější hotely od 20€ / noc <> a tady jsou nejlevnější zájezdy < Tradice Jelikož se drtivá většina obyvatel aktivně hlásí k […]

Přečíst článek

Nizozemí – náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Holandsko, jak se této zemi na pobřeží Severního moře také říká, je velmi liberálně nábožensky založené. Celá holandská společnost je oficiálně rozdělena do 5 navzájem se respektujících skupin: katolíci, protestanti, sociální demokraté, liberálové a humanisté. Více jak 40 % obyvatel se považuje za ateisty a toto číslo neustále stoupá, většinovou církví jsou římští katolíci, zbytek se dělí mezi protestanty, muslimy a ostatní menšinová náboženství. Dnes v Nizozemsku nejvíce roste podíl muslimské menšiny. V zemi je na 400 mešit a modliteben a muslimové se dokonce úspěšně angažují i ve vrcholné politice. Tradice Na rozdíl od ostatních států Evropy nejsou v […]

Přečíst článek

Norsko – Náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Téměř 90 % obyvatel Norska jsou členové státní evangelicko-luteránské církve, je tomu převážně proto, že Norové se narozením automaticky stávají členy této církve. Po dovršení 15 roku se může každý rozhodnout z církve vystoupit, ale naprostá většina lidí tak neučiní. Norsko je jednou z posledních Evropských zemí, která si zachovává tradici státní církve, v jejímž čele formálně stojí král a její hodnostáři jsou oficiálními státními zaměstnanci. V Norsku jsou uznávány i jiné než státní církve. 4 % se hlásí k římskokatolické církvi, 5 % k ostatním církvím a 3 % obyvatel se považují za ateisty. > Mrkněte na nejlevnější […]

Přečíst článek

Maďarsko – náboženství, nakupování a tradice

Náboženství Maďarsko bylo stejně jako Československo od poloviny 19. století součástí monarchie Rakouska-Uherska s významným postavením římskokatolické církve, která si své dominantní postavení mezi obyvateli udržela dodnes, 68 % obyvatel se aktivně hlásí k římsko-katolické církvi. V době před 2. světovou válkou v zemi žilo téměř 500 000 židů, kteří ovšem ze 2/3 nepřežili nacistický holocaust. Dodnes v Maďarsku žije nejpočetnější židovská komunita ve východní a střední Evropě, čítající bezmála 100 000 židů. Hlavní město Budapešť je zároveň domovinou pro několik fungujících synagog, židovských škol a rabínský seminář. Téměř 25 % obyvatel čítá protestanská církev a zbylých 7 % tvoří […]

Přečíst článek

Portugalsko – náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Portugalsko je zemí, kde žije bezmála 90 % obyvatel římskokatolického vyznání. Svůj domov zde nalezli také komunity protestantů, muslimů a židů. Pouze 4 % obyvatel je zcela bez vyznání. V Portugalsku je zajímavostí, že postava Panny Marie je považována za důležitější symbol katolické církve než Ježíš Kristus. Sever země je více nábožensky zaměřený a existuje zde výrazná propojenost římskokatolické církve s okultismem (čarodějnictví, kouzelnictví a magie). Nejvýznamnějším katolickým poutním místem je Fátima, kterou ročně navštíví cca 4 mil. věřících. S tímto místem je spojena legenda: v roce 1917 se 3 dětem, pasoucím dobytek na tomto místě zjevila Panna Marie. […]

Přečíst článek

Estonsko – náboženství, nakupování, tradice

Estonsko je nejsevernější pobaltskou zemí, která v minulosti patřila pod nadvládu svého východního souseda – Ruska. Ale od roku 1991 je samostatným politickým státem, v jehož čele stojí prezident. Estonci jsou jako národ velice přímočaří, věční a pragmatičtí, ale zároveň velice hrdí na svou tajuplnou historii a svůj ugrofinský jazyk. Náboženství Většina Estonců je zcela bez vyznání, pouze necelá třetina obyvatel se veřejně hlásí k náboženství. Největší zastoupení má v zemi Luteránská evangelická církev (16 % obyvatel) a pravoslavná církev (14 % obyvatel), ke které se hlásí ruská menšina žijící převážně v hlavním městě Tallin. Necelé 1 % obyvatelstva je […]

Přečíst článek

Polsko – náboženství, tradice, nakupování

Polsko je zemí s velmi silným postavením římskokatolické církve. Až 95 % obyvatel se aktivně hlásí k této církvi, která má nemalý vliv i na politické dění v zemi. Tradiční kultura obyvatel Polska úzce souvisí s jejich vyznáním, ale v podstatě ji lze přirovnat ke kulturám okolních středoevropských států. Od roku 1989 se v Polsku úspěšně daří budovat demokratický politický systém a v roce 2004 se země stala rovnocenným členem Evropské unie. Náboženství Polsko se může pochlubit vysokou návštěvností nedělních bohoslužeb a dokonce více jak 90 % dětí a mládeže navštěvuje ve škole nepovinný předmět náboženství. Poláci jsou také velmi […]

Přečíst článek

Litva – Náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Téměř 80 % obyvatelstva se hlásí k římskokatolické církvi a země je zároveň považována za poslední evropský národ, který přijal křesťanství jako své primární náboženství. V historii obyvatelé na území Litvy uctívali rostliny, zvířata a okolní přírodu a mnohé z tohoto náboženství významně přežívá dodnes. V zemi žije také ruská menšina, která se hlásí k pravoslavné církvi, a téměř 15 % Litevců jsou ateisté. Ještě před 2. světovou válkou zemi hojně obývali židé. V době před válkou bylo hlavní město Vilnius nazýváno „severní Jeruzalém“, židé zde tvořili až 30 % obyvatelstva. Dnes jich v celé zemi žije pouze cca […]

Přečíst článek

Dánsko – náboženství, tradice a nakupování

Dánsko je severoevropský stát, bohatý na tradice, které se již dlouhá léta ctí a dodržují. Hlavou státu Dánska je od roku 1849 monarcha, který formálně zastává výkonnou moc. Národ Dánů si také velice zakládá na svobodě myšlení a vlastním svobodném projevu. Náboženství Dánsko je nábožensky velmi tolerantní zemí. Náboženskou mapu státu z více jak 90 % tvoří Luteránská lidová církev, jejímž členem musí být podle ústavy i monarcha. Menšinový podíl tvoří protestanské, katolické, židovské a muslimské vyznání. Podle úředních statistik je Dánsko třetí zemí na světě s největším podílem ateistů. Během 2. světové války se Dánové zachovali jako hrdinové, když […]

Přečíst článek

,.