Slovinsko – náboženství, tradice a nakupování

Náboženství V životě Slovinců hraje náboženství významnou roli. Necelých 60 % obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi, další zastoupení v zemi má náboženství evangelíků, muslimů, pravoslavných křesťanů. 10 % obyvatel se považuje za ateisty. V období poutí římskokatoličtí věřící navštěvují zasvěcená místa, božstvu přinášejí světské dary (převážně peníze), zapalují svíčky a prosí je o pomoc. > Mrkněte na nejlevnější hotely od 20€ / noc <> a tady jsou nejlevnější zájezdy < Tradice Zvyky a tradice Slovinců z velké části ovlivnilo tisícileté šíření křesťanství na tomto území, ale dodnes se dochovala i spousta pohanských zvyků. Nejznámějším a nejrozšířenějším pohanským zvykem je […]

Přečíst článek

Norsko – Náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Téměř 90 % obyvatel Norska jsou členové státní evangelicko-luteránské církve, je tomu převážně proto, že Norové se narozením automaticky stávají členy této církve. Po dovršení 15 roku se může každý rozhodnout z církve vystoupit, ale naprostá většina lidí tak neučiní. Norsko je jednou z posledních Evropských zemí, která si zachovává tradici státní církve, v jejímž čele formálně stojí král a její hodnostáři jsou oficiálními státními zaměstnanci. V Norsku jsou uznávány i jiné než státní církve. 4 % se hlásí k římskokatolické církvi, 5 % k ostatním církvím a 3 % obyvatel se považují za ateisty. > Mrkněte na nejlevnější […]

Přečíst článek

Maďarsko – náboženství, nakupování a tradice

Náboženství Maďarsko bylo stejně jako Československo od poloviny 19. století součástí monarchie Rakouska-Uherska s významným postavením římskokatolické církve, která si své dominantní postavení mezi obyvateli udržela dodnes, 68 % obyvatel se aktivně hlásí k římsko-katolické církvi. V době před 2. světovou válkou v zemi žilo téměř 500 000 židů, kteří ovšem ze 2/3 nepřežili nacistický holocaust. Dodnes v Maďarsku žije nejpočetnější židovská komunita ve východní a střední Evropě, čítající bezmála 100 000 židů. Hlavní město Budapešť je zároveň domovinou pro několik fungujících synagog, židovských škol a rabínský seminář. Téměř 25 % obyvatel čítá protestanská církev a zbylých 7 % tvoří […]

Přečíst článek

Portugalsko – náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Portugalsko je zemí, kde žije bezmála 90 % obyvatel římskokatolického vyznání. Svůj domov zde nalezli také komunity protestantů, muslimů a židů. Pouze 4 % obyvatel je zcela bez vyznání. V Portugalsku je zajímavostí, že postava Panny Marie je považována za důležitější symbol katolické církve než Ježíš Kristus. Sever země je více nábožensky zaměřený a existuje zde výrazná propojenost římskokatolické církve s okultismem (čarodějnictví, kouzelnictví a magie). Nejvýznamnějším katolickým poutním místem je Fátima, kterou ročně navštíví cca 4 mil. věřících. S tímto místem je spojena legenda: v roce 1917 se 3 dětem, pasoucím dobytek na tomto místě zjevila Panna Marie. […]

Přečíst článek

Estonsko – náboženství, nakupování, tradice

Estonsko je nejsevernější pobaltskou zemí, která v minulosti patřila pod nadvládu svého východního souseda – Ruska. Ale od roku 1991 je samostatným politickým státem, v jehož čele stojí prezident. Estonci jsou jako národ velice přímočaří, věční a pragmatičtí, ale zároveň velice hrdí na svou tajuplnou historii a svůj ugrofinský jazyk. Náboženství Většina Estonců je zcela bez vyznání, pouze necelá třetina obyvatel se veřejně hlásí k náboženství. Největší zastoupení má v zemi Luteránská evangelická církev (16 % obyvatel) a pravoslavná církev (14 % obyvatel), ke které se hlásí ruská menšina žijící převážně v hlavním městě Tallin. Necelé 1 % obyvatelstva je […]

Přečíst článek

Litva – Náboženství, tradice a nakupování

Náboženství Téměř 80 % obyvatelstva se hlásí k římskokatolické církvi a země je zároveň považována za poslední evropský národ, který přijal křesťanství jako své primární náboženství. V historii obyvatelé na území Litvy uctívali rostliny, zvířata a okolní přírodu a mnohé z tohoto náboženství významně přežívá dodnes. V zemi žije také ruská menšina, která se hlásí k pravoslavné církvi, a téměř 15 % Litevců jsou ateisté. Ještě před 2. světovou válkou zemi hojně obývali židé. V době před válkou bylo hlavní město Vilnius nazýváno „severní Jeruzalém“, židé zde tvořili až 30 % obyvatelstva. Dnes jich v celé zemi žije pouze cca […]

Přečíst článek

San Marino – náboženství, nakupováni, tradice

Historie San Marina se podle legendy datuje od roku 302 n. l., kdy křesťan Marino, povoláním kameník, prchal před náboženským útlakem z rodné Dalmácie a na hoře Monte Titano (nejvyšší hora země 755 m. n. m.) založil křesťanskou osadu. Svátek k uctění památky svatého Marina a založení republiky slaví sanmariněné každoročně 3. září. V průběhu let se San Marino stalo samostatným a nezávislým státem, který ve své době obdivoval i sám císař Napoleon pro ideu šířit svobodu nenásilnou cestou víry. V těžkých dobách evropských dějin se obyvatelé San Marina vraceli ke své tradici a poskytovali azyl a pomoc lidem pronásledovanými […]

Přečíst článek

Andorra – náboženství, nakupování, tradice

Náboženství v Andoře je velice jednoznačné – zhruba 99,1 % zdejších obyvatel zastává vyznání římsko-katolické, a to hlavně z důvodu velkého počtu původních obyvatel nebo lidí přistěhovalých z okolních států, kteří také vyznávají tento druh náboženství. Zbytek tedy uznává jiné anebo žádné náboženství. > Mrkněte na nejlevnější hotely od 20€ / noc <> a tady jsou nejlevnější zájezdy < Andora, ležící mezi Španělskem a Francií, je zemí, která žije z nákupního a lyžařského turismu. Pyrenejská pohoří sem lákají turisty, kteří si zde mohou užít jak zimní, tak i letní dovolenou. Podmínky jsou uzpůsobeny pro lyžování, rovněž také pro vysokohorskou turistiku. […]

Přečíst článek

Finsko – náboženství, nakupování, tradice

Finsko je stát liberálních občanů, kteří jsou velice vlídní, tolerantní a zároveň také hrdí na svou historii a tradice. Finové si stojí za svými slovy a názory, když si nejsou jistí, raději mlčí, proto jsou právem považováni za jeden z nejtišších národů v Evropě. Velmi zřídka se pouštějí do debaty s cizinci, ale když vidí, že je nějaký turista v nesnázích, rádi mu pomohou. Náboženství Ve Finsku je od roku 1923 uzákoněna náboženská svoboda. Státem uznané jsou 2 církve: Evangelicko-luteránská církev (84 % občanů) a Finská pravoslavná církev (1 % občanů). 1 % občanů se hlásí k jinému náboženství a […]

Přečíst článek

,.