Rakousko – slovníček

Němčina je západogermánský jazyk psaný latinkou a v současné době je pro nás druhým nejdůležitějším jazyk, kterým se dorozumíme v řadě zemí Evropy i světa. Zajímavostí je, že podstatná jména se píší s velkými počátečními písmeny.

Díky naší zeměpisné poloze, kdy sousedíme s Rakouskem a Německem je pro nás obzvláště důležitá. Německy mluvící země jsou největším obchodním partnerem ČR. Umožňuje nám tedy i nedaleké, zahraniční pracovní i studijní příležitosti. V neposlední řadě i poznání jiné kultury. Z druhého úhlu pohledu i k nám přijíždí mnoho turistů z Rakouskou, Německa, Švýcarska a jiných států, kde se německy mluví. To nám naskýtá lepší pracovní uplatnění v České republice, ale i dobrý pocit, že můžeme s turisty pohovořit a přiblížit i cizincům řadu možností, jak naše přírodní krásy, památky, zajímavosti, českou kuchyni i vyhlášenou pohostinnost.

> Mrkněte na nejlevnější hotely od 20€ / noc <
> a tady jsou nejlevnější zájezdy <

Několik důvodů, proč se učit německy:

 • němčina je nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU
 • mluví jí přibližně 100 milionů Evropanů
 • němčina patří k deseti nejrozšířenějším jazykům na světě
 • Spolková republika Německo jako největší stát hraje významnou roli v EU
 • česká a německá historie jsou úzce spojeny
 • hranice s Německem a Rakouskem tvoří podstatnou část státní hranice v ČR
 • přístup na německé univerzity je bezplatný a snadný
 • mnoho německým firem má své zastoupení v ČR a nabízí zajímavé pracovní příležitosti
 • němčina je jazykem vědy a výzkumu, ale též kultury a umění, ať už se jedná o literaturu, hudbu nebo
 • každá 10. kniha na světě je vytištěna německy

Slovní přízvuk

Hlavní slovní přízvuk bývá v němčině zpravidla, podobně jako v češtině, na první slabice a je silnější než v češtině. Důrazný přízvuk vede k redukci následujících nepřízvučných slabik: především – e- v koncových nepřízvučných slabikách se téměř nevyslovuje, příklad Mantel. Cizí slova si většinou zachovala původní přízvuk ( Republik, Papier). Pokud je přízvuk jinde než na první slabice, bývá ve slovníčku vyznačen vodorovnou čárkou pod přízvučnou slabikou. Větný přízvuk a větná melodie se od české věty podstatně neliší, závisí na dynamice věty a řečové situaci. Slova významově chudá (předložky, spojky, člen) bývají ve větě nepřízvučná. Délka samohlásek nebývá vždy graficky vyznačena. K procvičování správné výslovnosti Vám mohou být nápomocny mnohé internetové stránky.

Složená slova

U složených slov zachováváme ve výslovnosti hranice jednotlivých slov a vyslovujeme s tzv. rázem (oddělíme je): Abend/essen, Nah/ort. V hláskovém systému uvádíme pouze ty hlásky, které se vyslovují odlišně, a mohly by proto činit potíže.

Slovní zásoba – běžné zkratky:

 • A – und – u.
 • Nádraží – Bahnhof – Bhf.
 • Poštovní směrovací číslo – Postleitzahl – PLZ
 • A tak dále – und so weiter – usw.
 • Například – zum Beispiel – z. B.
 • Rychlík – der Durchangszug – r D-Zug
 • Městská dráha – die Stadtbahn/Schnellbahn – e S-Bahn
 • Metro, podzemní dráha – die Untergrundbahn – e U-Bahn

Základní fráze:

 • Mluvíte německy/anglicky? Sprechen Sie Deutsch/Englisch? (šprechn zí dojč / engliš?)
 • Můžete to zopakovat? Können Sie es noch einmal sagen? (kenen zí es noch ajnmal zágn?)
 • Můžete mluvit pomaleji? Können Sie langsamer sprechen? (kenen zí langzamr šprechn?)
 • Kolik to stojí? Wieviel kostet es? (vifíl kostet es?)
 • Kolik je ti let? Wie alt bist du? (ví alt bist dú?)
 • Dobrou chuť! Guten Appetit! (gutn apetit)
 • Dobrou noc! Gute nacht!
 • Dobrý den! Guten Tag!
 • Dobré ráno / dopoledne! Guten Morgen!
 • Promiňte. (nerozměl/a jsem) Entschuldigen (entšuldigen)
 • Omlouvám se, je mi líto. Es tut mir leid. (es tut mir lajd)
 • Nerozumím! Ich verstehe nicht! (ich frštéhe nicht)

> Mrkněte na nejlevnější hotely od 20€ / noc <
> a tady jsou nejlevnější zájezdy <

Související zájezdy za nejnižší ceny:


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 49 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

,.