Rakousko – řeky

Rakousko je země, pro kterou jsou řeky důležité nejen jako součást přírodního bohatství a magnet pro turisty, ale zároveň představují významný zdroj energie, neboť jejich hustá síť umožnila Rakušanům, aby na řekách vybudovali většinu svých elektráren.

> Mrkněte na nejlevnější hotely od 20€ / noc <
> a tady jsou nejlevnější zájezdy <

Nejmocnější řekou Rakouska je Dunaj. Spojuje zemi s Černým mořem. Jejími největšími přítoky jsou Inn, Salzach, Traun, Enns, Dráva, Kremže a Morava. Dunaj je druhou největší evropskou řekou, zasahuje na území devatenácti států a pramení v jihozápadním Německu Německu (ve Schwarzwaldském pohoří). Do Rakouska se vlévá nedaleko hraničního města Pasova. Zasahuje do země svým horním tokem a to a k hlavnímu městu, Vídni, od kterého pokračuje dál středním tokem. Úzké a hluboké říční údolí má vysoké a prudké břehy. Šířka koryta dosahuje u Vídně až 350 m. Rychlost toku se pohybuje od 1 do 2,8 m/s. Koryto je navíc místy obehnáno napřimovacími a protipovodňovými hrázemi. Střední tok řeky končí v Železné soutěsce. Ta ovšem už neleží na území Rakouska, ale mezi Rumunskem a Srbskem. Mohutná řeka je pro Rakušany nejen zdrojem vodní energie, možností lodní dopravy využívané v průmyslu a příležitostí k provozování sportu (velice oblíbená je Dunajská cyklostezka), ale i nebezpečím, neboť zjara její hladina výrazně stoupá, což nárazově vede k povodním.

Druhým tokem, který je pro Rakousko důležitý, je řeka Rýn, která odvodňuje především Vorarlbersko a vlévá se do Severního moře. Rýn protéká šesti evropskými zeměmi – pramení ve švýcarských horách a pokračuje přes Lichtenštejnsko, Rakousko, Německo a Francii až do Nizozemí, kde se vlévá do Severního moře. Protéká Bodamským jezerem a do Rakouska zasahuje svou alpskou částí. Jelikož se jedná o řeku s dostatkem vody téměř po celý rok, je hojně využívána k lodní dopravě – pro celou západní Evropu platí dokonce za nejvyužívanější vodní cestu. S Dunajem je spojena kanálem, ale jako zdroj energie slouží pouze Švýcarsku, Německu a Francii. Rakousko si v tomto směru vystačilo s Dunajem a jeho přítoky.

Související zájezdy za nejnižší ceny:


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 49 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Štítky: , , ,

,.