Paříž – Kostel Sainte-Chapelle

Horní kaple kostela Sainte-Chapelle je zářivý prostor doslova zaplavený světlem. Stavba má klenbová žebra a opěrné pilíře, které jsou zpevněné železnými obručemi, a tak měl stavitel, který kapli nechal vybudovat pro krále Ludvíka IX., možnost, aby zdivo mezi pilíři bylo nahrazeno skleněnými stěnami. Ve chvíli, kdy se světlo začne lámat a prostor je vyplněn barevnými paprsky, je z kaple vskutku magické místo. Celková atmosféra je však rušena průvodci a jejich výkladem.

Ludvík IX. koupil roku 1239 v Cařihradě Kristovu trnovou korunu, kterou nechal přivést do Paříže a právě pro ni dal vystavět tento skvost v gotickém stylu. Poté se mu podařilo získat i další takové vzácné předměty. V průběhu dlouhého měsíce trvajícího převozu drahých relikvií z Jeruzaléma jedinkrát nezapršelo, a tak si to vysvětlovali jako znamení boží. Kaple Sainte-Chapelle má dvě patra, což bylo dříve běžné. Přízemí obsahovalo pro bohoslužby občanům dvůr, horní část byla vyhrazena pro bohoslužby právě králi a jeho rodině.

Do kaple, která je opravdu prostorná, musíte vyjít po točitém schodišti, kde už tady si povšimnete barevných efektů z vitráží z 13. století. Tyto vitráže jsou odděleny tenkými sloupky z kamene a jsou nejstarší v Paříži. Zachycují dokonce biblické výjevy od Genesis po Ukřižování. Okna si můžete prostudovat, a to nejlépe od levé spodní tabulky, tedy pokaždé zleva doprava a odspoda nahoru.

Gotické rozetové okno má znázornit vizi Apokalypsy sv. Jana. Na konci 15. století ho Karel VIII. nechal zrestaurovat. Při západu Slunce jsou nejzářivější odstíny zelené a žluté. Na pilířích u stěn jsou dřevořezby 12 apoštolů z dob středověku, které byly v průběhu revoluce dost poškozeny, a tak velká část z nich musela projít rekonstrukcí. Jen jediná socha je původní. Od jara do podzimu se zde párkrát do týdne konají večerní koncerty klasické hudby.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 49 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

,.