Nizozemí – Naarden

Město leží v Nizozemsku v provincii Nord-Holland (Severní Holandsko) a je 12 km vzdálené od Amsterodamu, takže po staletí je nazýváno “vstupní branou” Amsterdamu. Historické městečko bylo založeno v roce 1350, avšak v 17. století bylo přestavěno na barokní vodní pevnost, obklopenou šesticípím, hvězdicovitým opevněním tvořenými velmi dobře zachovalými hradbami a širokými vodními příkopy, kasematy a šesti bastiony. Dříve se totiž jednalo o opevněný hrad sloužící jako útočiště pro vojenskou posádku.

V kasematech je umístěno Vestingmuseum, což je museum věnované historii opevnění a obranným kanálům kolem města.

Dominantou je hradní chrám Grote Kerk (kostel sv. Víta), který má ojedinělou stropní klenbu, jež je vyplněna dřevěnými malbami biblických obrazů ze Starého a Nového zákona. Naproti kostela stojí renesanční radnice Stathuis zdobená třemi štíty.

Naarden je místem odpočinku učitele národů J.A. Komenského. Kaple valonského kostelíku (Waalsekerk) ve které se hrob nachází, byla ze sousedící budovy bývalých kasáren upravena jako mauzoleum, které je od roku 1937 přístupné veřejnosti v rámci Muzea J. A. Komenského (Comenius Museum). Můžeme zde vidět práci českých umělců jako je mříž s bronzovými reliéfy, která symbolizuje osm událostí ze života Komenského. Nebo skleněné panely vyjadřující činnosti, kterými se zabýval. Dále Dřevěné vyřezávané schodiště na galerii, které je zdobeno lipovými motivy a původním státním znakem, pod nimž je heslo „Pravda vítězí“.

Památek připomínající život a dílo tohoto myslitele je zde skutečně mnoho, včetně několika soch. Jedna před kostelem Grote Kerk spolu s jeho náhrobkem. Nebo v parčíku za bránou Utrechtse poort.

Za zmínku také stojí cihlové domy ze 16. – 18. století, z nichž nejhezčí je tzv. Španělský dům.

Město vás uchvátí krom svým historickým nádechem a spoustou památek také krásnými uličkami a skvělými kavárnami.

Související zájezdy za nejnižší ceny:


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 49 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

,.