Irsko – základní informace

Irsko ležící na úplném okraji Evropy je zemí nezávislou a velice romantickou – lemují ho pobřežní útesy. Je to pluralitní republika, která má dvoukomorový parlament a stát je celkově rozčleněn do 26 hrabství. Metropole se nazývá Dublin.

Republika Irsko se rozkládá na severozápadě Evropy a je omývána Atlantským oceánem, Irským a Keltským mořem. Země zaujímá celkem asi pět šestin ostrova, jedna šestina je plocha vymezená pro Severní Irsko.

> Mrkněte na nejlevnější hotely od 20€ / noc <
> a tady jsou nejlevnější zájezdy <

Celkové podnebí v zemi je charakteru oceánického díky přítomnosti oceánu. Teplota během roku se v Irsku pohybuje průměrně od 5 °C v lednu do asi 15°C ve vůbec nejteplejším měsíci červenci. Roční úhrn srážek je kvůli zdejšímu klimatu vysoký.

Povrch Irska je převážně rovinatý, u pobřeží se hornatiny vyskytují již více. Nejdelší řeka se nazývá Shannon a po jejím proudu se nacházejí tři nemalá jezera. Území je plné luk, rašelinišť a lesů. Irská fauna není moc bohatá, a to převážně z důvodu příchodu lidí. Vůbec zde nežijí hadi.

Prvním oficiálním irským jazykem je zde irština, druhým se stala angličtina. Avšak pouze okolo 6 % místních obyvatel umí hovořit plynně irsky.

Obyvatelstvo Irska je silně nábožensky založené. Téměř 95 % Irů vyznává náboženství katolické. Katolická církev vyznává nerozlučitelnost manželství, odmítá hormonální antikoncepci a též přerušení těhotenství.

Dříve se v Irsku platilo librami, nyní jsou to již od roku 2002 eura.

Lidé zde žijící jsou neuvěřitelně přizpůsobiví, pohostinní a velice ochotní. Co se týče počtu obyvatel v Irsku, je zde asi necelých 4,3 milionů obyvatel a stále toto číslo narůstá. Nejvíce lidí žije na jihu a východě republiky. Národnostní složení je v Irsku celkem rozmanité. Zhruba 88 % obyvatel jsou Irové, dále Skotové, Angličané, Welšané a současně sem imigrují Poláci, Číňané, Litevci, Nigerijci a v naprosté menšině i lidé z ostatních států.

Související zájezdy za nejnižší ceny:


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 49 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Štítky: , ,

,.