Dublin – Trinity college

Trinity College je jediná kolej Dublinské univerzity. Jedná se o nejstarší univerzitu v Irsku a jednu ze sedmi nejstarších univerzit ve Velké Británii a Irsku. Univerzita se nachází v samém centru irské metropole a je jednou z nejnavštěvovanějších památek města. Trinity College byla založena na příkaz královny Alžběty I. v roce 1591, a to na základech původního augustiniánského kláštera. Až do konce 18. století byla univerzita výhradně protestantská, nepřístupná všem katolíkům. To se ovšem začátkem 19. století změnilo a z univerzity se stalo místo tolerantní ke všem náboženstvím. Dnes navštěvuje univerzitu téměř 17 tisíc studentů ze zhruba 70 zemí světa.

Rozkvět univerzita zažívala převážně v 18. a 19. století. Stala se váženou institucí s vysokou úrovní vzdělání a právě v tomto období došlo také k největším přestavbám rozsáhlého univerzitního komplexu – byly postaveny botanické zahrady, jídelna a především byla dostavena věhlasná univerzitní knihovna. Na Trinity College se vzdělávali takoví světoví myslitelé a vzdělanci jako filosofové Georgie Berkeley a Edmund Burke, dramatik Samuel Beckett, či uznávaní spisovatelé Jonathan Swift a Bram Stoker.

Trinity College se nachází v samém centru irské metropole, mj. zhruba 5 minut chůze od další významné dublinské památky – Dublinského hradu (Dublin Castle). Areál univerzity je živým, pulzujícím prostorem, ovšem navštívíte-li jej, zcela zajisté vás oslní také klidná nádvoří a náměstí s plochami zeleně a atmosférou pro chvíli oddechu s výhledem na starobylé univerzitní budovy. V areálu univerzity se nachází také 30 metrů vysoká věž (Campanile). Nezapomeňte navštívit také tzv. Examination Hall a Kapli (Chapel), které jsou také univerzitním kulturním centrem a jejich součástí je i divadlo. Obě budovy jsou postavené v 18. století. Nádhernou stavbou je také tzv. Museum Building (kde dnes sídlí katedra geologie) či nejstarší budova v areálu – tzv. Rubrics, kde jsou dnes převážně ubytovaní studenti Trinity College. Tato budova je nepřehlédnutelná také proto, že je postavena z červených pálených cihel. Sídlem katedry filozofie, historie a teologie je pozměnu tzv. Memorial Building, což je nepřehlédnutelná stavba postavena v neogotickém stylu konce 19. století.

Pro milovníky umění, především toho současného, je v areálu otevřena The Douglas Hude Gallery. Navštívíte-li ovšem univerzitní areál Trinity College, nesmíte opomenout významnou univerzitní knihovnu, která se nachází v prostorách tzv. Long Hall. Knihovna má 200 tisíc výtisků, přičemž zde můžete nalézt i natolik cenné výtisky, jako například originální hojně ilustrované Knihy z Kellsu, které jsou dílem keltských mnichů a jejich původ sahá až do 8. století.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 49 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

,.