Belgie – Oostende

Největší belgické přístavní město Oostende (v češtině Ostende) leží na břehu Severního moře, v provincii Západní Flandry, ve Vlámském regionu. Strategická poloha města je rovnoměrně vzdálena cca 30 km jak od francouzských hranic na jihu, tak i od nizozemských hranic na severu. Toto malebné přístavní město zaujímá rozlohu necelých 38 km2 cca 68 600 obyvatel. Ostende je město historického i kulturního významu a v jeho centru lze navštívit historicky cenné památky, ozdravné lázně evropského významu, světově známé ostendské slavnosti, atd.

Historie města

Původní vesnice s názvem Ostende působila na ostrově Testrep, nedaleko belgického pobřeží. Název vesnice vycházel převážně z její polohy na zmiňovaném ostrově – Oost (východ) a ende (konec). Obživou obyvatel vesnice, posléze města, byl převážně rybolov. Časem (roku 1935) a čistě ze strategických důvodů se město přesunulo na pevninské pobřeží. Zde bohužel muselo město často čelit útokům ze strany znepřátelených vojsk, ale po ustálení válečných nepokojů začal značně růst význam ostendského lodního přístavu.

V první polovině 18. století Karel VI., císař svaté říše římské, udělil Ostende monopol na obchod s Afrikou a Dálným východem a založil zde obchodní společnost – Oostende Compagnie, která měla právo k zakládání nových zámořských kolonií. Na přelomu 18. a 19. století významně stoupl zájem o ostendské lázně mezi evropskou šlechtou a společenskou smetánkou. Ke zpříjemnění jejich pobytu byly v Ostende vystavěný honosné vily a neoklasicistní budovy s ozdobnými štíty, inspirovanými rokokem. Dnes Ostende patří ke klidným vlámským městům s bohatou kulturou a frekventovaným lodním přístavem.

Co navštívit

Historickou atmosféru města dotváří staré rybářské čtvrti s přilehlými úzkými uličkami, kterými lze dojít k nedalekému přístavu. V přístavu se na mořské hladině pohupuje plachetnice Mercator, která své historické prostory propůjčila Námořnímu muzeu. Nad městem se majestátně tyčí 100 metrů vysoká Evropská věž s vyhlídkovou terasou, ze které lze nerušeně obdivovat krásy města z ptačí perspektivy. Za návštěvu jednoznačně patří také Leopoldův park, ve které se nachází překrásné květinové hodiny nebo původní královské panství Domein Raversijde, v jehož blízkosti se podařilo dochovat pobřežní opevnění z obou světových válek.

Související zájezdy za nejnižší ceny:


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 49 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

,.