Belgie – Gent

Gent je francouzsky mluvící belgické město, ležící v centru vlámské provincie Východní Flandry. A přestože je Gent město ve vnitrozemí, jedná se zároveň o významné přístavní město, které je spojeno se Severním mořem vodním kanálem. Gent leží na soutoku 2 řek – Šedla a Leie, zaujímá rozlohu 156 km2 a od hlavního města Belgie (Brusel) je vzdálen cca 55 km na západ.

Prosperující vyhlídky město si město užívalo již ve středověku, kdy hospodaření města pozitivně ovlivňovala produkce sukna. K významné dochované památce z období středověku patří gotický hrad Gravensteen – pevnost v centru města, kterou chrání vysoké hradby a přilehlý vodní kanál. Interiér hradu láká turisty k návštěvě expozice mučicích nástrojů a k úchvatnému výhledu na celé město.

K významným kulturním památkám z období 13. a 14. století patří zvonice Belfort, jejíž 91 metrů vysoká věž se majestátně tyčí nad městem, katedrála svatého Bavona se světoznámým oltářem bratří Eyckových – Klanění beránků nebo kostel svatého Mikuláše, který je příkladnou ukázkou šeldské gotiky. Dobovou atmosféru Gentskému nábřeží Graslei a Korenlei propůjčují cechovní domy s překrásně zdobenými štíty.

Dnes je Gent významné univerzitní město, které s lákou pečuje o svou historii a okolní životní prostředí. Centrum města je z většiny nepřístupné motorovým vozidlům a pohyb po centru je možný pouze pěšky nebo na kole. Dalším oblíbeným dopravním prostředkem po centru města jsou výletní čluny, které turisté využívají k okružním plavbám po vodním kanálu.

V průběhu roku se v Gentu koná celá řada kulturních akcí, jako například desetidenní hudební festival pro místní kapely. K městu neodmyslitelně patří také bohaté expozice místních muzeí – k nejznámějším se řadí Městské muzeum současného umění (Design Museum), které návštěvníkům nabízí k prohlídce stálou sbírku poválečného i moderního umění.

Související zájezdy za nejnižší ceny:


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 49 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Štítky: ,

,.